Náhradní zpravodaj jedné strany.

Obecná diskuze o obci Pěnčín
Pravidla fóra
Správce webových stránek si vymezuje právo mazat anonymní příspěvky nebo ty, které překračují meze slušného chování.

Náhradní zpravodaj jedné strany.

Příspěvekod Jasna Smolková » 09 říj 2014, 07:42

Vážení pánové Hubele, Špiko, Kundero. Dostal se mi do rukou váš "Náhradní zpravodaj a ač nejsem přítelkyní nekonkrétních diskuzí na stránkách obce, musím tentokráte reagovat. Také mi scházel červnový zpravodaj, ale nahradil ho předvolební, ve kterém jednotlivé strany či uskupení naprosto korektně a rovným dílem načrtli své vize o tom, jak bychom měli my všichni v Pěnčíně dobře žít. Váš rádoby "Náhradní zpravodaj" prosím není zpravodajem. Příspěvky pánů Strnada, Kurfiřta a Palduse to nazachrání. Je to předvolební pamflet jedné politické strany, který potvrzuje pouze jediné - tonoucí se stébla chytá. Je to snůška nekorektní kritiky, opakování již řečeného v mnoha předešlých obecních zpravodajích. Máte v programu vaší strany
vybudování důstojného zázemí pro Obecní úřad. Maně si vzpomínám - za vlády kterého zastupitelstva byla odkoupena za drahý peníz stávající budova ? Ne všem se vždy všechno povede a já jsem stále přesvědčena o tom (možná naivně) že se všichni, kteří jsou po určitou dobu u rozhodování o tom, jak se nám bude v obci žít snaží o to nejvhodnější pro nás všechny.
Situace ve světě není nic moc a teď si ještě rozséváme zlo, zášť, závist a nenávist mezi sebe - mezi nás téměř 1.800 spoluobčanů. Je mi z toho smutno, zklamali jste mně. V každém případě až půjdu tento týden k volbám vím, koho volit nemohu.
Jasna Smolková.
Jasna Smolková
 
Příspěvky: 1
Registrován: 09 říj 2014, 07:24
Jméno a příjmení: Januška Smolková
Adresa: Alšovice 63

Re: Náhradní zpravodaj jedné strany.

Příspěvekod Radim Brožek » 10 říj 2014, 14:13

Včera se mi dostal do rukou tzv. Náhradní zpravodaj, něco takového jsem už opravdu dlouho nečetl... Zde bych se proto rád vyjádřil k celému obsahu tohoto „zvláštního vydání“ a pojmenoval věci pravými jmény.

1.Rozhodně se nejedná o obecní zpravodaj, a to ani náhradní, jak je občanům podsouváno, ale o předvolební pamflet (česky hanopis) ODS, tedy pouhou negativní marketingovou předvolební kampaň jedné strany.

2.V textu pamfletu je panem Hübelem a Špikou několikrát zmiňováno, že občané nemají možnost se ve zpravodaji svobodně vyjadřovat a že stávající zastupitelstvo „výrazně omezuje prostor ve vyjadřování a svobodném sdělování informací“. To je ovšem holý nesmysl.
a) prakticky v každém zpravodaji se se železnou pravidelností objevují (i několikastránkové) útočné či konfrontační články pana Kundery a Hübela
b)obecní zpravodaj není politické kolbiště, jak se pravděpodobně někteří mylně domnívají, ale měl by přinášet nové zajímavé informace o dění v obci a být spíše pozitivní
c) nevím jak ostatní obyvatelé, ale já opravdu nechci v každém vydání zpravodaje, který je hrazen z veřejných zdrojů, číst články pana Kundery, daleko raději si přečtu něco zajímavějšího...
d) pane Kundero, Špiko a Hübele, jsem si zcela jist, že prostoru pro vaše vyjádření se vám ve zpravodajích dostávalo a dostává v hojné míře, resp. v míře, která může být pro jiné občany až obtěžující. Uvědomte si prosím, že vaše svoboda daná Ústavou není neomezená, ale končí přesně tam, kde začíná svoboda někoho jiného, o tom je demokracie.
e) jestliže máte pocit, že vašim názorům a postojům není věnovám dostatečný prostor, zkuste navštívit třeba nějaké restaurační zařízení v obci, kde se můžete se spoluobčany o své jistě zajímavé názory podělit, tedy když vás bude chtít někdo poslouchat…

3. Snad nejvíce mě v pamfletu nadzdvihl článek pana Richarda Hübela nazvaný „Proč kandiduji“. Musím konstatovat, že zde se ze strany pana Hübela jedná o naprostou ztrátu soudnosti. Níže komentuji některé perly z tohoto textu:
a) „vždy jsem se zajímal a zajímám o věci veřejné. Na druhé straně stála CHYBA, kterou jsem před lety jako starosta udělal.“ - Pane Hübele, CHYBA je, když ve slově babička napíšete Y, když projedete křižovatku na červenou, jedná se o PŘESTUPEK, jestliže však jako státní úředník zcela vědomě zfalšujete úřední listiny, nejedná se o CHYBU, ale o TRESTNÝ ČIN. I žák 1. stupně ZŠ Pěnčín jistě ví, že nesmí gumovat v žákovské knížce a když to udělá, bude za to potrestaný. Zde to ovšem ještě lze brát jako klukovinu. Když však něco podobného udělá starosta obce, je to naprosto neomluvitelné a není možné tento skutek, ať již byly úmysly jakékoli (cesta do pekla je často dlážděna dobrými úmysly), eufemisticky označit za chybu. Vaši účast v jakýchkoli volbách proto pokládám za nepřijatelnou!!! Nikdo totiž neví, kdy se rozhodnete "chybovat" znovu...
b) zastupitelstvo „nepřipustí otištění jiných názorů“ - Tomuto tématu jsem se již podrobněji věnoval výše, jedná se o nesmysl, podívejte se, prosím, kolik článků v minulých letech bylo panu Kunderovi, Špikovi a vám ve zpravodaji otištěno. Troufám si říci, že takový tiskový prostor, jaký dostal pan Kundera, nedostal nikdo další.
c) za čistě POPULISTICKÉ a někdy ÚSMĚVNÉ VÝROKY považuji:
- „Co uděláme s odkanalizováním v jednotlivých částech obce.“ - Co jste s ním za dobu svého starostování udělal vy? Dobře víte, že toto téma se v obci řeší již mnoho a mnoho let a že skutečně efektivní řešení by bylo neskutečně nákladné a je tedy prakticky nerealizovatelné.
- „Není také třeba doba na to začít se ptát, proč je v obci tolik neobydlených a chátrajících domů?“ - Ptát se jistě můžeme, otázkou je, zda nalezneme odpovědi.
- „Nedozrála třeba doba již na to, abychom si vzájemně pomohli, když některý z nás ztratí práci nebo se dostane do svízelné sociální situace.“ - To je jistě velmi ušlechtilá a empatická myšlenka, zajímalo by mě však, jak si takovou pomoc představujete v praxi. Chcete organizovat sbírky pro chudé, nebo tyto lidi zaměstnat na veřejně prospěšné práce…? Váš návrh řešení v textu chybí.
- „…hasiče v obci přece nutně potřebujeme, ale ne proto, aby na sebe útočili a hádali se.“ - Souhlasím, navrhuji tedy, ať se nehádají. :) Jaké je vaše řešení?
- „Myslím, že pokud by se finance, které dostávají kraje přerozdělily obcím, budou mnohem efektivněji využity ve prospěch běžného fungování našich obcí.“ - To je zajímavá filozoficko-politická úvaha. Dobře však víte, že není v kompetenci obecního zastupitelstva toto státem dané přerozdělování peněz změnit, ať již je dobré, či nikoli.

4. Hasiči na Litoměřických slavnostech. Jedná se prakticky o jediný apolitický článek v pamfletu. Je prima, že se naši hasiči zúčastnili této jistě zajímavé akce. Jako občan se však musím ptát, kolik peněz z veřejných financí tento výlet stál a co konkrétního přinesl obyvatelům obce, tedy Marušce z Alšovic, Pepíkovi z Krásné, Tomášovi z Bratříkova a dalším… To jsem se ve vašem článku bohužel nedočetl…

Abych byl na závěr alespoň trochu pozitivní, tak bych velmi rád poděkoval paní starostce a Michalu Bernatovi za jejich odvedenou práci, které si vážím. Paní starostka je na rozdíl od jiných slušná a férová ženská a Michal se osobně velmi zasloužil např. o zachování lyžařského vleku v Alšovicích, kterého využívají děti z celé obce. Oba se pak myslím čelem postavili k palčivým problémům, které bez vlastního zavinění museli řešit - HZ v Huti a Kittelův dům.

Ať již občané v těchto volbách zvolí kohokoli, pevně věřím a doufám, že se bude jednat o slušné a pracovité lidi, kteří mají alespoň elementární morální kredit a skutečný zájem pracovat pro blaho a rozvoj obce.

Hezký víkend.
Mgr. Radim Brožek
Radim Brožek
 
Příspěvky: 1
Registrován: 10 říj 2014, 13:57
Jméno a příjmení: Radim Brožek
Adresa: Alšovice 37

Re: Náhradní zpravodaj jedné strany.

Příspěvekod zdend » 12 říj 2014, 14:21

S oběma výše uvedenými příspěvky souhlasím a jsem rád, že se tu po delší době objevila diskuzní aktivita. Kdy jindy, když už ne v období komunálek by jsme zde měli říci své názory na dění v obci? Já tedy stručně...

1) Jelikož výsledky voleb jsou již známé, tak bych chtěl především pogratulovat současnému vedení obce v čele s paní starostovou a panem místostarostou. Oba jsou na prvních dvou místech podle získaného počtu hlasů, což je to nejlepší vysvědčení od nás občanů za jejich čtyřletou práci.

2) Minulou sobotu se konalo slavnostní představení nové huťské hasičárny občanům. Rád jsem se přišel podívat a seznámit se s touto stavbou, která, ať si kdo chce říká co chce, je kontroverzní. Tyto prostory nám mohou závidět skutečně i daleko větší obce/města, to je pravda. Zarazilo mě však, že jsem na této akci neviděl ani jednoho z těch lidí, kteří si tuto stavbu vymysleli a prosadili v minulých zastupitelstvech. To mi přijde vůči současnému vedení obce, které tento problém nechtěně zdědilo a vyřešilo, jako nefér jednání. Hasičárna stojí a SDH Huť by si ji měl s radostí užívat. Vždyť navzdory všem problémům (které s tak velkými projekty jsou vždy spojeny) mají huťští hasiči hasičárnu, kterou jim mohou závidět široko daleko.

3) Nakonec trocha nadsázky – když už se tu řeší smysluplnost existence Krajů z úrovně obecního zastupitelstva, tak by se autor myšlenky mohl zamyslet nad smysluplností 19mil. Kč dotace na hasičárnu pro čtyři (nebo pět?) huťských dobrovolných hasičů v době, kdy se škrtají výdaje na zdravotnictví, infrastrukturu a vše ostatní, důchodový deficit každoročně narůstá a ekonomika přinejlepším stagnuje. Apropos, v jednom Zpravodaji jsem se dočetl, že po výstavbě hasičárny už tato stavba nebude obec nic stát. Jen se nějak zapomnělo na provoz, který dle optimistických odhadů vychází kolem 100tis. Kč ročně. OK, vím, že od začátku je budova prezentovaná pro účely celé obce. Jen jsem zvědav, jaké další aktivity se tam budou odehrávat. A věrte, že si přeji, aby objekt „žil“.

Novému zastupitelstvu přeji hlavně rozumnou a férovou debatu, která povede ke zdárnému řešení podstatných problémů Pěnčínska ve prospěch nás občanů.
Zdenda Bouda z Hutě
zdend
 
Příspěvky: 2
Registrován: 02 lis 2011, 16:18
Bydliště: Huť
Jméno a příjmení: Zdenda Bouda
Adresa: Huť 141
468 26


Zpět na Vše o Pěnčíně

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron