Nedodržení usnesení zastupitelstva - stížnost

Obecná diskuze o obci Pěnčín
Pravidla fóra
Správce webových stránek si vymezuje právo mazat anonymní příspěvky nebo ty, které překračují meze slušného chování.

Nedodržení usnesení zastupitelstva - stížnost

Příspěvekod pavelhlob » 05 říj 2018, 12:59

Obecní úřad
Pěnčín
a
zastupitelé obce
Pěnčín 57
468 21 Bratříkov


Pavel Hlobil
Bratříkov 141
Pěnčín 468 21
tel.724508941
724508941@seznam.cz
Pěnčín 27.8.2018

Věc: Nedodržení usnesení zastupitelstva obce Pěnčín č.206/2016 ze dne 19.12.2016. Žádám, aby zastupitelé byli vedením obce o stížnosti informováni, proto ji zasílám v textové podobě emailem.

Dělám to velmi nerad, ale nemám jinou možnost, než si postěžovat vám, zastupitelům, kteří se usnesli, tak jak se usnesli, a uvolnění funkcionáři obce nesplnili zadání, které jim zastupitelstvo uložilo realizovat.

Již od r. 2010 komunikuji ústně i písemně s obcí a žádám po představitelích obce opravu stále se zhoršujícího stavu komunikace p.p. 874 v k.ú. Huť. Mám doklady o této písemné komunikaci s vedením obce, kdy už v r. 2012 jsem ujišťován, že oprava této cesty, ve vlastnictví obce, bude brzy provedena. Naposledy jsem oslovil vás zastupitele, se žádostí o nápravu dne 2.12.2016. Žádost byla projednána při jednání ZO Pěnčín dne 19.12.2016. ZO usnesením č.206/2016 vzalo na vědomí přípravu opravy komunikace a ta bude podle tohoto usnesení provedena v r. 2017. To mi sděluje ve svém dopise dne 30.1.2017 paní starostka V. Paldusová. Možná jsem míň chápavý, možná se skutečně jedná jen o jakousi přípravu, kde realizace bude někdy v daleké budoucnosti. Přípravy už probíhají dlouhou řadu let, ale výsledek rekonstrukce cesty je stále jen 10m asfaltu před domem V.Kopy, ale jinak dochází jen ke zhoršení stavu cesty, kde chůze i jízda po této cestě je nebezpečná. Prošel jsem celý Pěnčín, ale tato obecní cesta je jedna z nejhorších, jestli ne nejhorší.

Celý problém s touto cestou vzniknul právě na obecním úřadu. Vedení obce se v minulosti dostalo do této situace jen svým neobvyklým, nestandardním postupem při prodeji pozemku p.p.697/2, pod svahem cesty p.p.874. Tehdy obec „ušetřila“, když se nechala zmanipulovat a použila kupní smlouvu vypracovanou právním zástupcem kupujícího, Ing.E.Šedivé. Obec za svoji chybu dodnes pyká, potížemi, které po prodeji ihned nastaly a které obec ignorovala a neřešila včas, když je mohla a měla řešit. Řešení problému stále odkládala a problém jí „přerostl“ přes hlavu a neumí a nechce ho vyřešit ani dnes. Vedení obce si musí uvědomit, že za to co způsobila, trpí obyvatelé obce, kteří tu jsou nuceni procházet, projíždět, když pominu další, negativní dopad smlouvy, a to ztrátu jediného zdroje pitné vody Kopalových, kteří si museli na svoje náklady vybudovat studnu novou, přestože to byl právě pan Kopal, co si tuhle obcí prodanou studnu vykopal. Prodej pozemku pod cestou byl sice odsouhlasen tehdejším zastupitelstvem obce, dne 15.8.1994, čj.27/94, ale způsob jakým byl prodej realizován a odpovědnost za negativní dopady prodeje padají na současnou i tehdejší paní starostku, která tehdy dne 19.9.1994 kupní smlouvu podepsala. Je to už hodně dlouho, ale každý si za sebou táhneme svoje „hříchy“ z minulosti. Na její omluvu musím dodat - každý, kdo něco dělá, udělá občas chybu, protože nikdo nejsme proti vlastní chybě imunní. Ale… pokud člověk chybu udělá, měl by si chybu přiznat, a postarat se o nápravu, není vhodné to odkládat, neřešit, nebo předstírat, že se vlastně nic nestalo, problém „přehrát“ na někoho dalšího, nebo ho jak se říká “nechat to vyhnít“. Nestěžuji si na paní starostku, protože se mnou jednala vždy slušně a viděl jsem snahu věc řešit. Bohužel se jí to nepodařilo vyřešit ani po více než 20letech. Pokud se věci řeší s velkým časovým odstupem, stávají se těžko řešitelné, nebo je k jejich řešení nutná odvaha, znalosti a velké úsilí, ale to zatím na radnici chybí.

Ano máme smůlu, jedna naše sousedka si udělala z drobného terorizování svých sousedů své celoživotní hobby a součástí jejích her je i tato mizerná cesta.

Bohužel, k problémové schůdnosti a sjízdnosti přispěl pan místostarosta, který se ujal řešení situace s cestou v posledních čtyřech letech. Pan místostarosta při provádění sond na cestě nechal, nevím proč, ale naprosto zbytečně, odstranit část svrchního, tvrdého krytu cesty na styku s pozemky p.Lustiga v délce cca 10m. Výsledek akce byl ten, že se na konci zimy a na jaře 2018 nedalo přes tento úsek cesty přejít bez holínek a přejet autem se tu dalo jen s rozjezdem, jinak by člověk uváznul v bahně. Řemeslníci, kteří pracovali u sousedů Kopalových, si auta nechávali před tímto úsekem cesty a raději nosili nářadí a materiál v ruce. O zoufalém stavu cesty jsem p.místostarostu několikrát informoval. Přes sliby, že bude tento úsek opraven se tak dosud nestalo a mám důvodnou pochybnost, že se tak bez nátlaku na vedení obce ještě dlouho nestane.

Aktuální stav je takový, že dlouho připravovaná rekonstrukce cesty byla opět zbytečně rozdělena na dvě části. Do vozovky cesty zasahuje v úseku jen pár metrů živý plot. Soused, kterému tento živý plot patří, nemá s odstraněním tohoto porostu žádný problém, a nebrání se tomu. Před tímto živým plotem má podle sdělení p. místostarosty současná rekonstrukce cesty opět končit, tak je zpracován i projekt rekonstrukce cesty. Úsek, který je ve velice žalostném stavu má asi 25m a má tak být ponechán. Jedná se o nejhorší část cesty s odkrytým spodním makadamem, kde chůze, nebo jízda na kole přes volně pohozené kameny, velké jako pěst je riskantní. Žádám vedení obce, aby především tato část byla opravena, jinak nemá smysl opravu provádět. Jednání o odstranění větví živého plotu, a případně i drobného svahu, co zasahuje do vozovky, jde vyřídit jednou návštěvou, jedním telefonátem, nebo jedním emailem, ale nejde takovou banální záležitost řešit skoro 2 roky! Navíc, když jsem jednání o tomto plotě už několikrát u p. místostarosty urgoval. Beru takový postup jen jako zbytečnou obstrukci a také schválnost. Měli jsme osobní spor, kdy jsem pana místostarostu donutil k písemné omluvě za pomluvu, kterou o mě šířil a to je jistě dobrý důvod si s někým takovým „vyřídit účty“. Je to běžné, ale nedůstojné představitele obce. Mám spíš dojem, že vedení obce ani najatý projektant neví, jak vyřešit problém s velkým množstvím vody, které po této svažité cestě stéká. Návrh technického řešení předkládám v příloze.

Vedení obce není co závidět, ale jen současné vedení obce Pěnčín nese odpovědnost za situaci s touto cestou. Když jsem 9.7.18 přišel na obec a ptal jsem se, kdy bude věc řešena, odpovědí pana místostarosty bylo „klidně si sem choďte třeba každý týden“. To mě dojalo, spíš rozzuřilo, po tolika letech, kdy věc s opravou cesty urguji, považuji takové jednání pana místostarosty za aroganci někoho, kdo si dovolí jednat z pozice síly úřadu mu dočasně svěřeného. Uvolnění tj. placení funkcionáři obce by si měli uvědomit, že jsou zaměstnanci obce a jejich obyvatel, obec vás platí a obec spravujete právě jen dočasně, místostarosta není místokrál. Manažer výrobního podniku lidi zaměstnává a je v naprosto jiné pozici, než manažer na obci - starosta, místostarosta. Ti spravují nemovitosti ve vlastnictví obce a řeší věci veřejné, tak aby chod obce byl pokud možno bezproblémový. Obec vynakládá na chod svého úřadu v letošním roce minimálně 5mil.Kč. Příští rok to už bude o 1/2mil. více. Za takovou sumu už by mělo vedení vykazovat hmatatelné výsledky. Obec nemůže fungovat jen jako „slibotechna“, a to na čem se zastupitelé dohodli, by mělo být realizováno. Arogance od zástupce obce je za takové situace nepřijatelné porušení slušnosti, která nutně k výkonu funkce patří.

Vždycky jsem se domníval, že s vedením čehokoliv, obce nevyjímaje je spojena odpovědnost, rozhodnost, suverenita, přirozená autorita, společenská prestiž, a dnes na obci i slušná odměna na slušné uživení, ale chybí mi tady důstojnost. Místo toho vidím na obci jen bezradnost a ustrašenost, před jednáním jedné agresivní a arogantní paní.

Jsem přesvědčen, že se vedení obce zatím nestará o majetek obce s péčí řádného hospodáře. Už před lety jsem mnohokrát upozorňoval obec, ústně i písemně, aby řešila majetkoprávní záležitosti spojené s cestami ve vlastnictví obce. Postup obce se dá označit jako trysk hlemýždě a tomu také odpovídá i stav na mnou reklamované cestě. Cesty by měly lidi spojovat a ne rozdělovat.

Obec investovala v letošním roce už více než 5mil.Kč na opravy komunikací. Vedení obce je za to třeba pochválit, jen mám pocit, že to souvisí také s aktuální předvolební kampaní. Je to jistě dobrý předvolební počin, snad to lid až do voleb udrží v paměti.

Zastupitelstvo obce by mělo po svých uvolněných, placených funkcionářích vyžadovat splnění toho, o čem rozhodne a funkcionáři obce by se měli ze své činnosti zodpovídat. Takový postup by měl být samozřejmostí. V místních podmínkách je to zatím jen představa takových naivních lidí, jako jsem já, ale možná to tak v některých sousedních obcích funguje, a pokud bude dobrá vůle a snaha, tak to bude jednou na stavu obce vidět.

Ten, kdo na obci rozhoduje, rozhoduje o rozvoji, investicích a dalším osudu obce a jejich obyvatel na dlouhou dobu. Výsledky ať ty dobré, nebo ty horší, se mohou projevit také až zadlouho. Obcí „proteče“ za 10let cca ½ miliardy korun a to je suma, o jaké se většině sousedních obcí ani nezdá, protože musí hospodařit s mnohem skromnějším rozpočtem.

Každá moc korumpuje, proto jsou v každé společnosti, která si říká demokratická, nutné kontrolní mechanizmy. Moc je spojená i s řídícími funkcemi na obci a také zde musí být kontrola, zastupitelstvem, veřejností, pokud nebude kontrola fungovat, tak se dostaneme od demokracie k autokracii a možná tam už směle půlka národa cílí. Lidé jsou nepoučitelní.

Chodím na zasedání zastupitelstva pravidelně, pokud mohu. Účast a zájem obyvatel o dění v obci je minimální. Zastupitelé + 4až10 obyvatel Pěnčína. Veřejná zasedání zastupitelstva jsou důležitá, právě proto, že vedení obce získává zpětnou vazbu ke své činnosti a jestli se nyní zredukují jen na slavnostní uvedení radních do funkce, nebo 1/2roční, možná i jen roční zasedání, tak nastoupíte špatnou cestu.

Moji motivací chodit na zasedání zastupitelstva obce je zájem o dění v obci, kde žiju a také najít způsob jak vyřešit problém jedné ubohé cesty. Postavili jsme zde RD, obec nám při stavbě RD poskytla hezké číslo popisné. Nemáme od obce vodu, elektřinu, plyn, kanalizaci a nyní ani cestu. Stav ve kterém je teď naše přístupová cesta, odpovídá možná 19.století, ale ne současné době.

Pokud jdu po sousedních obcích, jako Zásada, Maršovice, Huntířov, Skuhrov, jen jim musím tiše závidět. Chápu, že Pěnčín je rozlehlý a obec musí řešit řadu investičních i jiných problémů. To, co mi chybí je nějaká dlouhodobá vize, koncepce rozvoje a údržby a možná i snaha a úsilí tyto dlouhodobé plány, realizovat, pokud vůbec existují.

Vize tady před lety byla-Pěnčínský náhrdelník. Těžko dnes spekulovat, jestli to byla dobrá, nebo špatná vize, právě proto, že se nerealizovala. /také díky aktivní účasti té jedné paní/ Z mého pohledu není vize, nechat si co nejdřív postavit novou budovu Obecního úřadu, ten bude možná 2x-3x dražší než hasičárna v Huti. Nebylo by lepší napřed aktivovat obyvatelé, aby měli o dění v obci zájem? Pak možná budou mít zájem chodit i na jednání zastupitelstva a zaplní celou zasedačku, nebo se tam ani nevejdou. Potom se dá taková stavba obyvatelům obce vysvětlit, zdůvodnit a co vyřešit takovou stavbu, jako multifunkční objekt? Co se nechat inspirovat v Líbeznicích?

Další věc, kterou mě hlava nebere, a myslím, že nejsem sám. Obec si nechala zpracovat projekt sportoviště nad školou za 35mil.Kč. Zatím tu v celé obci není ani hřiště na volejbal, nebo tenis, které má většina sousedních obcí. To se hned po vybudování sportoviště pohrnou davy zájemců? Není lepší, přivést lidi ke sportu postupně a vybudovat např. právě to hřiště na volejbal, tenis, nebo provést rekonstrukci už existujícího, ale zdevastovaného hřiště, minimálně jedno, dvě tu jsou. Vybudování takového sportoviště by stálo jen zlomek projektované ceny a stavba by mohla být realizována ne v historicky vzdálené době.

K cestě p.p.874 v k.ú. Huť doplňuji:
-současná právní úprava zákona o pozemních komunikacích umožňuje všem bezproblémový průjezd po pozemních komunikacích a případný vlastník části pozemku pod komunikací nesmí bránit nikomu v průchodu, průjezdu a to ani po účelové komunikaci, ta nemusí být ani v pasportu komunikací obce. Cesta p.p. 874 v pasportu místních komunikací je. Účelová komunikace může vést v celém svém průběhu jen po soukromém pozemku, přesto zde platí výše uvedený zákon. Stejná situace nastala i v tomto konkrétním případě, když na komunikaci p.p.874 v k.ú. Huť přímo navazuje objízdná, účelová komunikace, která začíná u Kopalů, jde i přes náš pozemek a končí na spojnici s obecní asfaltem opatřenou cestou, z kopce do Huti. /Tu nám slíbili hodnostáři obce upravit také, jako pro nás únikovou trasu, zatím k tomu také nedošlo/
Pokud vlastník pozemku pod komunikací brání v průjezdu, průchodu po takové cestě, pak se dopouští porušení zákona o pozemních komunikacích. Pokud je hranice pozemků sousedících s komunikací sporná a není vůle vlastníků se na přesné hranici dlouhodobě dohodnout, těžko si může soused komunikace stěžovat, že mu byla práva k jeho pozemku omezena. Body hranice cesty mezi spornými pozemky, jsou v daném případě, určeny v katastru kódem kvality bodů 8 tj. s mezní polohovou chybou 2,83m tj.kružnicí o poloměru 2,83m! je to hrůza, ale je to tak. Ten, kdo by si stěžoval na zásah do svého pozemku, v hodnotě několika centimetrů, nebo decimetrů, by musel zásah do svého pozemku jednoznačně prokázat, ale to půjde těžko, pokud je hranice sporná a určena s takovou přesností, jako je tomu u p.p.874. Pokud se obě sousedící strany dohodnou na průběhu hranice a hranice bude určená s nejvyšší přesností, kterou současný katastr umožňuje, pak budou body hranice určeny kódem kvality 3, to znamená s mezní polohovou chybou 0,40m.

Pavel Hlobil

P.S. Předpokládám, že pan místostarosta má zájem pokračovat ve své veřejné činnosti. Možná s ním máte jinou zkušenost než já, ale já mám zatím přesně takovou, jakou jsem popsal.
Přesto říkám, že pan místostarosta je schopný, je to jeden z nejschopnějších lidí, kteří tu na obci jsou, a možná na sebe vezme starosti, které jsou spojené s funkcí na obci. Zvládnout administrativu obce je náročná práce a já se domnívám, že těžko bude obec hledat někoho, kdo by měl zkušenost a praxi v této činnosti. Vím, že současný pan místostarosta má zkušenost z krajského úřadu, o to víc mě mrzí, že si nechává od svých našeptávačů nakukat, že o něm šířím, že je neschopný. Už jednou se se mnou spálil. Bude lepší, pokud bude jednat nejen se mnou otevřeně, poctivě a sebevědomě, upřímnost u veřejného činitele, pokud nemá, co skrývat mu jistě pomůže získat politické body. Samozřejmá je i opatrnost, protože práce na radnici je vojna s papírovým tygrem. Obavy a strach z kohokoliv a čehokoliv pro takto schopného člověka není na místě, hlavně musí věřit sám sobě, má možnost uplatnění i mimo obec. Vybral si zatím práci s lidmi a to je ta nejsložitější a nejtěžší práce co existuje. Já věřím, že se jeho přístup a postoje změní, pokud bude chtít, a mít vůli na sobě „zapracovat“. Snad to zvládne a oprostí se od takového jednání, které je pro veřejného činitele nepřijatelné.

Příloha:
Návrh technického řešení, jak dostat vodu přes problémové území.

Technická komplikace, kterou má tato cesta, je velká svažitost a velké množství vody, která postupně vyplavuje drobnější štěrk a obnažuje hrubý spodní makadam. Na to upozorňuji vedení obce už dlouho, navrhoval jsem vytvořit příčné vodní svody a dostat vodu mimo cestu. Reakce obce jsou jen nejapné výmluvy a odpovědi, že je to složité, musí být souhlasy sousedních vlastníků, vsakovací studny, věcná břemena… Pokud to jsou nezbytné podmínky, tak proč je ignorujete při opravách jiných cest v obci? Vedení obce nemůže a nesmí postupovat tak, že bude určovat zóny, kde budou zákony platit a kde se budou obcházet. Tady zákony budou platit, o 50-100m vedle už ne? Současný projekt, který nechal vypracovat pan místostarosta už příčné svody má, ale problém je v tom, že oprava cesty má končit právě asi 25m před problémovým úsekem cesty. Problém není souhlas souseda cesty, na který se stále odvolává pan místostarosta, ale základní problém je technický - jak naložit s vodou, která teče po cestě. Varianta vést vodu, přes pozemek pana Hádka, nebo pí. Šedivé je neprůchodný.

Technický problém musí být řešitelný vždy. Navrhuji obci a projektantovi: před problémovým úsekem svést vodu do středu cesty, možná i k jednomu kraji cesty, nechat jí vtéct do kanálové vpustě a dál vést vodu trubkou přiměřeného průměru cca 0,20-0,25m s 2-3.kontrolními šachtami s odpovídající niveletou. Trubku umístit do středu současné cesty a za problémovým úsekem cesty ji odvést do vodoteče, která je jen necelých 20m od cesty na p.p.701/1. Možné je i zřízení vsakovací studny. Nepochybuji, že s tímto vlastníkem, dohoda o takovém řešení možná je. Projektant může vymyslet jiné řešení, zatím ale s žádným řešením, které by zasahovalo až k p.p.697/2 nedošel, nechat 25m neopravené cesty je nesmysl! Jak se obec zachová k cestě mezi p.p.697/2 a 698 je jen na obci, ale nekrmte mi ucho variantou, že si paní Š. bude lehat před finišér, nebo jinými blbostmi. Konflikt s touto paní tady je už víc než 20let a celé zastupitelstvo se před měsícem samo přesvědčilo, že dohoda je vyloučená. Přece se dá taková akce realizovat za asistence policie, nebo pozvěte pár pánů v bílých pláštích. Předpokladem je schválený projekt.

Upozorňuji vedení obce - pokud nebude oprava cesty provedena do 1 roku, pak nastoupím cestu občanské neposlušnosti:

1)na obci budu každý týden, jak mě vyzval pan místostarosta, budu docházet v úřední dny a hodiny a budu vedení obce nevybíravě a ostře spílat. Nechodil jsem na zasedání zastupitelstva zbytečně, skoro při každém zasedání zastupitelstva totiž probíhal souběžně kurz – Jak jednat s vedením obce Pěnčín. Kurz vedl instruktor a můj učitel pan Kundera. Kurz byl ukončen praktickou ukázkou, kdy hasiči v Huti dostali autíčko za 1,5mil Kč. Nákup nebyl natolik akutní, aby mohla obec 700tisícovou dotaci de fakto vyhodit. Taková suma je i pro tak bohatou obec, jako je Pěnčín zásadní a je to názorná ukázka zvláštního hospodaření vedení obce. Následné řečí o tom, jak my sháníme dotace, jsou k pousmání.
2)pokud budou hodnostáři obce stále hluší, pak počítejte s tím, že vám před vchod do obecního úřadu na váš krásný asfalt navezu právě takový hrubý makadam, přes který jsme nyní nuceni chodit a jezdit my…
3)požádám starostu, místostarostu, radní a zastupitele, aby každé ráno chodili, nebo jezdili do práce po této cestě, jistě mi vyhoví, možná budou muset obcházet, nebo objíždět, do cesty položené pařezy, pneumatiky, stavební tvárnice, pražce, nebo něco jiného co se dá použít jako zátaras ale varuji vás, odstranit je, to nesmíte! Pokud tam uvidíte jednu paní, chovejte se k ní velice uctivě, a nic jí neříkejte, jinak můžete být předvoláni k přestupkové komisi do ŽB, se kterou už dlouhodobě tato dáma úspěšně spolupracuje, uvědomte si, že pokud se nedostavíte, tak můžete být předvedeni policií.

Ale možná nic ze svých ohlašovaných akcí neprovedu, protože mě naše sousedka zabije, jak to na mě křičela, když na mě mířila maketou pistole. Možná si opatří skutečný kvér a budu mít vymalováno. Ano až sem, do takových absurdních a bizarních konců mohou dojít sousedské vztahy. Bráním se tomu, ale stále vidím na začátku jednu pitomou smlouvu, přeopatrnost, zbabělost, nebo lenost zjednat nápravu.

Co na maketu pistolky policie-přece pomáhá a chrání. Vždyť je to jen takové nevinné sousedské škádlení, ublížila vám snad, vždyť vás zatím nezastřelila, až vás zastřelí, tak zavolejte, my hned přijedeme. Takhle to přece není trestný čin, ani přestupek a možná to má tahle agentka 008 od někoho povolené.

Můžu pokračovat, když pokračování by mohlo mít nadpis-Horror všedního dne na naší vesničce střediskové.

Malá ukázka z pokračování:
Příběh první: Když jsme měli postavenou hrubou stavbu našeho RD, základy jsme zvládli sami, přízemí bylo za dva dny, dva dny střecha a komín, pak se stavba zastavila. Odjeli jsme na dovolenou. Mládí si tu udělali na pozemku v přírodě párty. To se ale jedné paní nelíbilo, navštívila mladé v županu, byla jí nabídnuta káva i víno, ale nic nechtěla. Potom v noci se prý stalo to, že někdo chtěl tuto paní přepadnout a prý jí rozbil okno. Zvláštní bylo, že všechny skleněné střepy po takovém útoku byly vně budovy. I stalo se, že tahle dobrá noční víla, vzala střep a podepsala se na pět kapot aut přítomné mládeže velkým kosočtvercem s čárkou uprostřed, od té doby se jí takhle v místních končinách říká. Náklady na opravu laku v řádu tisíců. Všichni víme, kdo to udělal, ale zapomeňte, vždyť se zas tak moc nestalo, mladí sem už na párty nepřišli a cíl této paní byl tak naplněn.
Příběh druhý: Nejbližší soused této paní měl a má krásně udržovaný trávník i celou zahrádku. Stalo se, že tato dobrá žena usoudila, že si takový krásný trávník nezaslouží. Ožrala se a vjela svým vozidlem zn. Wartburg na sousedův trávník a zle ho zrychtovala. Potom, co vystoupila z auta, ztratila po požití návykové látky balanc, spadla ze svahu a něco si nalomila v noze. Měla u sebe telefon, přivolala si záchranáře, přijel jeden, vytáhl nosítka a požádal tohoto souseda, aby mu šel pomoc dostat ji do jejího domu. Divíte se, že to soused odmítnul, protože by mu pak hrozilo obvinění, že jí ublížil, nebo by byl obviněn, že jí něco sebral, když mládí to už dlouho být nemohlo
Příběh třetí: Dalšímu sousedovi přistály větve z keřů od této paní na jeho parcele. Hodil je zpátky, ale to neměl dělat, hned dostal šutrem doprostřed čela. Nezabil jí, ale musí tam vedle ní žít, divíte se, že nemají zrovna ty nejlepší sousedské vztahy?
Příběh čtvrtý: Šla kolem domu a terasy souseda, co mu zrychtovala trávu na zahradě. Soused má rád květiny a ve velkém květináči měl afrikány, asi ji dráždily a tak je začala škubat. Viděla to naše sousedka drobná paní Maruška. Zavolala na ni, ať toho nechá. To ale neměla dělat, protože druhý den, když si šla pro oběd, byla tvrdě a nekompromisně zmlácena mokrým hadrem. Co myslíte, že se stalo? Dceru Marušky, která potom této mlátičce natrhla podprsenku, donutila přestupková komise zaplatit pokutu. Tak to přece má být, spravedlnost opět zvítězila.
Nepochybuji, že není všemu konec a ještě se dočkáme dalších pokračování. Záleží to hlavně na naší dobračce. Věřte, že to není žádná fikce, nebo fake, ale popis reality horroru všedního dne na naší vesničce z r.2018 a let předcházejících. Takoví lidé, jako naše dobračka tady vždycky byli a vždycky budou, když jeden odejde, vstanou noví bojovníci a bojovnice, kverulanti a úporní potížisti, kteří budou zkoušet trpělivost a výdrž svého okolí. Ne každý takový člověk je však tak vzdělaný, inteligentní a ve své vynalézavosti, jak někomu druhému uškodit tak odporně rafinovaný jako tato paní. Nechápu, že společnost musí strpět takové excesy jedince po tak dlouhou dobu a žádný státní úředník, policajt, nejedná natolik asertivně, aby takovému řádění jednotlivce udělal přítrž. Nevěřím, že by takové manévry trvaly tak dlouho, pokud by se stejná situace odehrávala před služebnou policie v ŽB. Asi by to chtělo přidat paragraf do správním řádu. Chápu, že nižší úředník to nenapraví, má přece práci a i když to není zrovna zábava, tak má právě tu práci. Nejspíš je chyba v systému, asi se někde ucpal.

Trvalo to příliš dlouho a tak je moje zpověď také příliš dlouhá, nejde to říct stručněji, spíš bych mohl pokračovat na několika dalších stránkách.

V každém z nás se někdy nahromadí stres a agrese. Někdo jde a mlátí do dříví, někdo jiný zmlátí někoho jiného, osvědčený způsob je, vzít si telefon a tvrdě a sprostě do něho vykřičet svou starost, ale je dobře se předtím přesvědčit, že jsem nevytočil některého známého. Já jsem staroch, potřeboval jsem se ze svého zoufalství a vzteku vypsat, teprve potom jsem šel mlátit do dříví. Už mám plnou kolnu a sedm ježků.
pavelhlob
 
Příspěvky: 6
Registrován: 01 pro 2016, 22:20
Jméno a příjmení: Pavel Hlobil
Adresa: Bratříkov 141

Zpět na Vše o Pěnčíně

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron