Nesouhlas s odpovědí paní starostky OUP/458/2018

Obecná diskuze o obci Pěnčín
Pravidla fóra
Správce webových stránek si vymezuje právo mazat anonymní příspěvky nebo ty, které překračují meze slušného chování.

Nesouhlas s odpovědí paní starostky OUP/458/2018

Příspěvekod pavelhlob » 23 říj 2018, 00:17

P1070768.JPG
P1070768.JPG (1.04 MiB) Zobrazeno 843 krát
P1070767.JPG
P1070767.JPG (2.81 MiB) Zobrazeno 843 krát
P1070766.JPG
P1070766.JPG (2.77 MiB) Zobrazeno 843 krát
P1070764.JPG
P1070764.JPG (2.42 MiB) Zobrazeno 843 krát
Obecní úřad
Pěnčín

a
nově zvolení
zastupitelé obce
Pěnčín 57
468 21 Bratříkov


Pavel Hlobil
Bratříkov 141
Pěnčín 468 21
tel.724508941
724508941@seznam.cz
Pěnčín 15.10.2018


Věc: Nesouhlas s odpovědí paní starostky OUP/458/2018 na stížnost ze dne 29.8.2018. Žádám, aby s vyjádřením bylo seznámeno nově zvolené zastupitelstvo obce Pěnčín.
Pan místostarosta mi oznámil, že s mým vyjádřením bude seznámeno zastupitelstvo po svém ustavujícím zasedání. S tím nesouhlasím, proto tento text uvedu na vebových stránkách obce sám nyní.
Odpověď paní starostky V.Paldusové na nedodržení usnesení ZO Pěnčín č.206/2016 ze dne 19.12.2016 jsem obdržel dne 10.10.2018

Chtěl jsem nechat odpověď paní starostky bez reakce, ale nemohu. Snahu mám, ale někdy se mi nedaří zvládnout situaci - bez hněvu a zaujatosti - Sine ira et studio. Zkušenost z předchozích jednání mě vede k tomu, že se musím bránit a ohradit. Odpověď paní starostky považuji za alibistickou. Problém vysvětlený ve stížnosti trvá 20let, z toho ½ doby je obec pod vedením paní starostky, ale řešení situace je stále ve stejném bodě. Nelze se odvolávat, že zastupitelstvo rozhodlo a já jsem jen konala, to co zastupitelé rozhodli. Jak z mé stížnosti vyplývá ani rozhodnutí zastupitelstva např. č.206/2016, nejsou pro vedení obce, starostu a místostarostu závazná.

Vedení obce bere ohled jen na to, aby si nepohněvalo paní Ing.Evu Šedivou a vychází jí vstříc v jejich stále se měnících požadavcích. Vedení obce pro svůj klid obětovalo klid ostatních obyvatel Pěnčína. Chybným postupem vedení obce při prodeji p.p. 697/2 a následným neřešením problému jsme stále závislí na okamžité náladě jednoho intoleratního člověka. Situace se nezměnila od začátku doby kdy k prodeji pozemku pod cestou došlo. S ohledem na chatrné zdraví paní starostky jsem popsal události při prodeji pozemků do vlastnictví Ing.E.Šedivé, velice jemně, ale skutečnost byla mnohem drsnější. Je třeba řešit a vyřešit technický stav komunikace p.p.874 v k.ú. Huť nezávisle na právních rozborech, a soudních jednáních.

Je strašné, pokud obec řeší právní problém a teprve po 20letech schválí ve svém usnesení č.154/2018 zajištění právníka, který vypracuje právní rozbor ke sporným hranicím. Co jste dělali po celých 20let? Zkuste o tom někomu vyprávět a nečervenat se při tom.

V čem spočívá problém, uvedu až na závěr své odpovědi paní starostce, jako Technickou přílohu právě proto, že je to čtení jen odborné a pro většinu nezajímavé. Pro mě to důležité je a proto tuto část nemohu pominout, tato část může být jednou z pomůcek pro toho, kdo bude možná jednou provádět právní rozbor. Nakonec jsem připojil i několik listů z komunikace mezi mnou a Obcí Pěnčín a několik fotografií jako konkrétní důkaz porušování platných zákonných norem na p.p.874 v k.ú.Huť.

Po celou dobu, co obec Pěnčín situaci „jakoby řešila“ pracovala jen systémem, pokus–omyl, návrh-odmítnutí. Takový přístup lze používat po nějaký omezený čas, třeba 1-2roky, ale pak se každý odpovědný a zodpovědný pracovník musí alespoň pokusit dostat k jádru problému. Nemohu po zbytek času jen čekat, že se stane zázrak a k nějaké dohodě dojde. Vedení obce ví, že žádná dohoda s touto osobou možná není.

Paní Ing.Eva Šedivá je velmi dobrý a tvrdý manipulátor. Manipulátor nemůže být žádný blbec. Je to velice inteligentní bytost a většinou i silná osobnost. Tento konkrétní manipulátor je naprogramován tvrdě negativně. Manipulátor musí vždy zvítězit. Mnoho možností při setkání, nebo při styku s takovou osobou nemáte. Člověk může jen utéct, nic jiného vám nezbývá. Úředník utéct nemůže, ale chce mít svůj klid, tak neklade odpor a vyhoví. Není mu to přesto nic platné. Je zahnán do kouta a postupně zadupáván do země. Paní starostka i pan místostarosta jsou zadupáni až po bradu. Je jenom iluzorní si myslet, že to neovlivní jiné jejich chování a jednání a jimi řízené rozhodovací procesy. Jsem přesvědčen, že taková situace vede k tomu, že neprovádí objektivní, správná rozhodnutí. Dochází k tomu, že člověk pod tlakem manipulátora, se k jedné straně chová submisivně a k druhé arogantně, právě pro zachování své vnitřní rovnováhy.

Je naivní si myslet, že pokud se budeme chovat k takto agresivnímu jedinci tolerantně, neutrálně, nevšímat si ho, že máme od něho pokoj. Pokud jste mu nablízku, s takovým přístupem neuspějete. Vždycky si najde důvod a způsob, jak vás obtěžovat, alespoň formou uměle vykonstruovaného správního řízení. Také moje partnerka sdílela stejný přístup, neutrality, nevšímavosti, nezájmu, ale nebylo ji to nic platné. Stejně byla křivě obviněna z toho, že ji porazila autem, samozřejmě se nic takového nestalo, ale pokud projíždíte kolem nabuzené osoby krokem, tak vás stihne bouchout rukou do zpětného zrcátka a pak se takové bouchnutí vydává za nehodu, samozřejmě, smrtelnou s trvalými následky. Jindy šla s dětmi od kozí farmy. „Ona“ stála na cestě a bylo vidět, že se k něčemu chystá, byla připravená a když Ing.Eva Šedivá zaútočila, tak útočnice skončila sama pod svahem cesty. Platí dobré pravidlo, intenzita obrany musí být větší, než síla vedeného útoku, jinak by obrana byla neúčinná. Děti se od té doby ptají, jestli je tam ta šedivá, že tamtudy nepůjdou. Jednotlivé události se řeší skoro jeden rok. Podobných událostí musíme snášet každý rok několik. Je to dáno také tím, že instituce, které mají konflikty řešit mezi sebou nespolupracují. Obec nepracuje důsledně jako silniční správní orgán, nespolupracuje s policií, přestupkovou komisí v ŽB a žádná z nich s Katastrálním úřadem, ale především - všichni chtějí mít klid na svoji práci.

Zpět k odpovědi paní starostky na moje podání, ze dne 27.8.2018 kde se paní starostka ohrazuje vůči mé kritice k danému případu. Ve své odpovědi tvrdí že: „Nejsem právník, ani geodet, ale jsem přesvědčena, že postup v popisovaném období podle mě neobvykle nevybočoval?/tomu nerozumím asi obvykle vybočoval?/ z pravidel pro dobu před 24lety. Problém jsme nenechali vyhnít ani nepřehrávali na nikoho dalšího, ale...“ konec citátu
Vážená paní starostko, s řadou pravomocí starosty je spojena i odpovědnost, která vyplývá z funkce a té by se žádný starosta, jako nejvyšší hodnostář obce neměl vyhýbat a snažit se svoji chybu, utopit v přílivu výmluv.

Ve své odpovědi se paní starostka v začátku zmiňuje, že: “Při projednávání 19.12.2016 jsme řešili úpravu místní komunikace s tím, že musíme připravit projektovou dokumentaci. Dokumentace byla po místním jednání, kdy byly vykopány sondy vypracována v červenci 2017, kde všichni dotčení buďto vyjádřili nesouhlas, nebo se k projektové dokumentaci nevyjádřili. Na základě nesouhlasu byla následně vypracována alespoň…… žádal jsem p.starostku, aby mi svoji odpověď poslala v textové podobě emailem, ale neuspěl jsem a proto si ji běžte přečist k paní starostce do kanceláře, neostýchejte se a příjďte, jistě vás ráda uvidí, vždyť proto tady je, aby naplnila vaše přání a představy o lepší budoucnosti obce...
K odpovědi paní starostky podávám tuto námitku:
Pan místostarosta, který zadával vypracování projektu je inteligentní, zkušený člověk, není to žádný trouba. Vypracování projektu cesty ale bylo zadáno tak, že nový stav komunikace nesledoval hranice evidované katastrem, ale zasahoval do cizích pozemků. Bez souhlasu dotčených vlastníků, nebo jen ústního předjednání a souhlasu se zásahem do cizího pozemku má takový projekt nulovou hodnotu a nulovou šanci aby se dal použít a prošel do dalšího řízení, to pan místostarosta velice dobře ví a projektant udělá přesně to, co je mu zadáno, jinak nedostane za svoji práci zaplaceno.

Viním pana místostarostu z účelového, úmyslně nesprávného jednání při zadávání zakázky na projektu úpravy komunikace, které bylo jen bojkotem úpravy této obecní komunikace.

Jako nesmysl vidím provádění nějakých sond, které si u pana místostarosty objednala paní Šedivá, aby se vrchní část cesty dostala do úrovně před X lety? Varianta, že cesta bude v úseku u p.Šedivé snížena o cca 0,3m, nebo možná i 0,5m, by vytvořilo z cesty v tomto úseku koryto. Pan místostarosta vyšel vstříc paní Šedivé a jejím přáním také v tom, že nechal na úseku cesty před p.Lustigem strhnout svrchní část cesty až na úroveň hlíny. Co následovalo po deštivé zimě jsem popsal ve své stížnosti, kdy jsme se brodili v bahně a nemohli jsme tento úsek přejet ani auty bez rozjezdu, řemeslníci si nechávali auta raději před tímto úsekem cesty. Dosud to není opraveno! Pane místostarosto, tvrdím, že vaše chování k p.Šedivé není jen vstřícné, ale je submisivní.
Dodatek neuvedený v původním textu:
Vážený pane místostarosto, mám „dlouhé vedení“ a některé souvislosti mi docházejí až po delší době, asi právě proto, že se bráním uvěřit tomu k čemu jsem došel. Z odpověďi paní starostky kterou jste vy dva dávali dohromady, mě bere hrůza, když si přečtu vaše informace a domyslím jejich důsledky.
To, co jste provedl s projektem cesty p.p.874 v r.2017, byla podlá, rafinovaná, až sofistikovaná lumpárna, podraz, úskočný manévr, vyberte si, co se vám líbí víc. Použil jste nezanedbatelné veřejné prostředky obce a nechal jste je s rozmyslem, úmyslně znehodnotit, vyhodit. Připojil jste se jednoznačně k paní Ing.E.Šedivé a začal jste škodit ostatním obyvatelům Pěnčína. Změnil jste způsob a styl vedení obce výrazně k horšímu. Postup paní starostky, kdy jste vy a vaši předchůdci činnost na opravě cesty jenom předstírali, jste přivedl na vyšší úroveň. Postup paní starostky byl vyvolán tlakem manipulátora, a mám pro něho lidské porozumění, ale váš rafinovaný úskok, kdy jen předstíráte činnost, objednáte si něco, o čem víte, že nelze realizovat, je podlost, těžko se dá takový přístup označit slušným výrazem. Už i projektant s vámi odmítá spolupracovat, když musí vidět, že to, co si za obec u něho objednáváte je jen marná, zbytečná práce, předstírání, jak zamaskovat, markýrovat problém s opravou cesty, kterou stejně nemáte zájem opravit. Teprve s odstupem času vidím a vnímám v souvislostech i to, co jste udělal už v loňském roce, kdy jste nám nechal na úseku cesty před p.Lustigem strhnout svrchní část cesty až na úroveň hlíny s důsledky, které jsem už uvedl. Žádné odletující kameny ani makadam na tomto místě cesty nejsou a nebyly, horní vrstva cesty byla zhutněná vrstva stavebního rumu z doby, kdy ho sem nechala navozit při opravě svého domu paní Šedivá, nebo někdo jiný. Žlábek tady byl po mnoho let a plnil právě tu funkci, že odváděl vodu z cesty, aby netekla dál až k našemu domku a vody bylo skutečně velké množství, někdy až do 1/2 ztraceného bednění u základů našeho RD. Tento žlábek jsem obnovil, potom, co jste nechal provést zásah do svrchní části vozovky, ale vy jste vydal příkaz, aby ho p.Mrázek zase zaházel hlínou. Já jsem žlábek opět obnovil, ale proti tomu jste měl opět výhrady, střetli jsme se a já jsem vám musel říct, že vám taky do vašeho baráku nasměruju vodu, teprve potom jste mi dal pokoj. Bojovat o takové samozřejmé a banální věci s představitelem obce je nepochopitelné, náročné a ubíjející.
Pakt Šedivá-Matějček je příliš silný, než abych s takovým tandémem mohl úspěšně bojovat. Jste jistě schopný člověk, já ale vím, že jste schopný všeho a nějaká morálka vám může být ukradená. Samozřejmě i takoví lidé jsou potřeba, třeba ve zvláštních službách, když budou vykonávat činnosti, o kterých ostatní nemusí vědět. Obecní úřad by nemělo být pracoviště pro lidi vašeho formátu. Zastupitelstvo má právo si vybrat toho nejschopnějšího, je to pouze jeho autonomní rozhodnutí, jen by mělo být opatrné, aby si nevybralo někoho všehoschopného. Mám z vás hrůzu, nevím co si vymyslíte příště, když budete prosazovat své zájmy, které ve svém důsledku jdou proti zájmům občanů Pěnčína. Obávám se, že to není nejlepší vstup do nového období obce, kdy právě vy máte být zvolen starostou obce.

Žádost k nově zvoleným zastupitelům:

-žádám o opravu části komunikace před výjezdem na pozemek p.Lustiga, kterou nechal pan místostarosta odbagrovat. Žádám, aby oprava byla provedena ještě před zimní sezónou

-žádám, aby bylo bez zbytečného prodlení zadáno vypracování projektu opravy p.p. 874 v k.ú. Huť, tak, aby návrh byl v hranicích podle katastru, a aby případný nepatrný zásah do cizích pozemků byl prokazatelně předjednán. Návrh řešení vodního režimu byl součástí mé stížnosti ze dne 27.8.2018 a jsem přesvědčen, že tento návrh je realizovatelný

-oprava cesty může probíhat nezávisle na soudním řízení o hranice cesty, když úsek cesty u Ing. Šedivé by byl použit jen k umístění trubky k odvodu vody, aby tento úsek cesty nebyl vodou vymýván

-opakuji, bez toho, že se obec obrátí na soud nebude zásadní problém cesty vyřešen nikdy. O tom obec ví, přesto se o toto řešení zatím nepokusila. Obec ani právník, kterého obec pro své služby využívá, nechtějí záležitost řešit touto cestou ani nyní, přestože je velice pravděpodobné, že by obec dosáhla u soudu pro ni úspěšného rozhodnutí. Samozřejmě, muže dojít k různým překvapením, a můžeme spekulovat o tom, že může obec soud i prohrát, tak si můžeme říct, bohužel jsme prohráli, ale řešili jsme problém a pro jeho řešení jsme vyčerpali všechny možnosti. Nikdo, ani já vám prohru nebudu vyčítat, pokud bude záležitost pečlivě přípravena a nebude ji někdo z vedení obce bojkotovat nebo sabotovat

Poslední žádost – nesouhlasím, abych byl v rámci anonymizace pod hlavičkou GDPR označován jako nějaký XXX. Nesouhlasím, aby byli občané označováni čísly, mimo situace, kdy si někdo takové označení výhradně přeje. Praxe, kdy byli lidi označováni čísly, tady už byla a občané, aby svá čísla nezapomněli, je měli vytetovaná na ruce. Děkuji, nechci, pro hodně lidí to bylo tragické období. Považuji označení své osoby jako XXX za ponižující a urážlivé a proto dávám Obci Pěnčín doživotní, neodvolatelný souhlas k tomu, abych byl místo XXX označován svým jménem.

Pavel HlobilTechnická příloha
Obec prodala pozemek p.p.697/2 v k.ú.Huť pod obecní cestou p.p.874, v hranicích, podle tehdy probíhajícího mapování. Po skončení mapování si nechala nová majitelka Ing. E.Šedivá hranice opravit podle stavu katastru z r.1913. Na to měla právo a katastr tuto opravu provedl, přestože prodejem p.p.697/2 vznikla nová právní skutečnost, která nemůže být překonána stavem, který tu byl před 100lety. Katastr byl povinen takovou opravu provést, protože pro takové hranice svědčil stav bývalého pozemkového katastru. Obec Pěnčín nic proti změně, provedené v Katastru, která výrazně poškodila zájmy obce, nenamítala a vlastně nenamítá až doposud, přestože se jedná o obecní majetek. Jednání vedení obce tak ani vzdáleně nepřipomíná péči řádného hospodáře. Katastr současně s provedením změny ve stavu katastrálního operátu ve svém rozhodnutí upozornil obě strany, že hranice po obou stranách cesty budou evidovány jako sporné, dokud se strany nedohodnou na jejich přesném průběhu, nebo o průběhu hranic rozhodne soud v nalézacím řízení. K žádné dohodě za oněch 20let nedošlo a postup, kdy má o hranicích rozhodnout soud z mě neznámých a nepochopitelných důvodů obec odmítala a dosud odmítá.

To, že si Ing. E.Šedivá nechala po koupi pozemku 697/2 opravit průběh hranice mezi svými pozemky a obecní cestou p.p.874, bylo naprosto legální. Následně si nechala tuto neznatelnou, neurčitou, spornou hranici vytyčit. To je také naprosto legální. Ten kdo hranici vytyčil ji však [b]nesmí stabilizovat mezníky, k tomu přesto došlo[/b], nevím jestli stabilizaci provedl geometr, který hranici vytyčil, nebo mezníky stabilizovala sama Ing.E.Šedivá. Stabilizovat spornou hranici mezníky je logický nesmysl, to pozná i laik. Na základě protiprávně provedené stabilizace mohlo být šikanózní jednání Ing.E.Šedivé zahájeno.
Vyhláška nařizuje, že s každým vytyčením vlastnické hranice musí být seznámeny obě strany tj. vlastníci na obou stranách hranice. Měřický elaborát, může vypracovat pouze ÚOZI, který má příslušné oprávnění, elaborát musí být předán do dokumentace se všemi náležitosti na Katastrální úřad v JnN. Tam se žádný takový dokument nevyskytuje. Viz jedna z příloh. ÚOZI/Úředně oprávněný zeměměřický inženýr/ který by takový dokument o vytyčení hranice vyhotovil a provedl by i stabilizaci, se vystavuje sankci ZKI/zeměměřický a katastrální inspektorát/, pro neodborný postup a porušení Katastrálního zákona. Technicky vytyčit spornou hranici samozřejmě může, ale body lze označit jen dočasně, barvou, kolíkem, hřebíkem... pouze jako informaci, pro další postup při řešení hranice na které se obě strany jednou, možná, snad, někdy dohodnou. Do doby, než se strany dohodnou, platí to, že se jedná výhradně o hranici spornou, která nezakládá žádné ze stran právo prohlašovat, že toto je právě hranice vlastnická a má přesně tento průběh, který je vyznačen v KM./katastrální mapa/ pojednání o kódech kvality bodů hranic je podrobně rozvedeno ve stížnosti z z 29.8. 2018.

V případě, že bude i evidentně jasná vlastnická hranice/s kódem kvality bodů 3/ zasahovat do místní komunikace svojí nepodstatnou, nebo i podstatnou částí, pak nikdo nesmí provádět to, že na komunikaci bude umisťovat překážky, zábrany, které budou bránit pohybu po takové komunikaci. Pokud k tomu došlo a stále dochází, navíc u sporné hranice, pak se jedná o porušení Zákona o provozu na pozemních komunikacích č.361/2000Sb. Podkop silnice, který si nechala provést paní Šedivá od najatých kopáčů, řešil Krajský úřad a Krajský soud v ÚnL a jsou to objektivní, další podpůrné argumenty, které svědčí o protiprávním jednání Ing.E.Šedivé Na její nemovitost byla uvalena exekuce, protože sankci stanovenou soudem odmítala zaplatit.

Pokud nezákonný stav tiše a bez zájmu toleruje Obec Pěnčín, nejen jako vlastník komunikace, ale i jako silniční správní organ a s nezájmem a tolerancí přístupuje bez jakékoliv sankce k přestupiteli zákona také policie, a přestupková komise obce s rozšířenou působností v ŽB, pak je to tragédie, nejen těchto institucí, ale především těch, kteří jsou šikanováni a terorizováni.

Přílohy: celkem 23 listů A4, podání a odpovědi obce, které s věcí souvisí, překážky na komunikaci p.p.874 v k.ú. Huť a několik dokladů o stavu, kdy stabilizované mezníky jsou protiprávně umístěné na neznatelné, neurčité, sporné hranici

pavelhlob
 
Příspěvky: 6
Registrován: 01 pro 2016, 22:20
Jméno a příjmení: Pavel Hlobil
Adresa: Bratříkov 141

Zpět na Vše o Pěnčíně

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron