Cesta od jedné cesty k Ústavě

Obecná diskuze o obci Pěnčín
Pravidla fóra
Správce webových stránek si vymezuje právo mazat anonymní příspěvky nebo ty, které překračují meze slušného chování.

Cesta od jedné cesty k Ústavě

Příspěvekod pavelhlob » 04 lis 2018, 17:33


Obecní úřad
Pěnčín
paní starostka
pan místostarosta
a nové zastupitelstvo

Pěnčín 57
468 21 Bratříkov


Pavel Hlobil
Bratříkov 141
Pěnčín 468 21
tel.724508941
724508941@seznam.cz


Pěnčín 4.11.2018


Věc: Cesta od jedné cesty k Ústavě.

Do doby, než je ustaveno nové zastupitelstvo je funkční, řídící orgán současné vedení obce, proto se obracím na paní starostku a pana místostarostu.

Na vebových stránkách obce Pěnčín je kolonka - Vše o Pěnčíně, obecná diskuze o obci Pěnčín. Poslední diskuze byla na téma zimní údržby 16.1.2017 a předchozí diskuze je z r.2015. To je poměrně velký časový odstup a je zřejmé, že prakticky žádná diskuze na stránkách věnovaných Diskusnímu foru obce Pěnčín neprobíhá, ne proto, že by nebylo co diskutovat, ale možná právě proto, že mnoho lidí ztratilo zájem, nebo už docela rezignovalo. Témata k diskuzi nejsou jen výsostou záležitostí zastupitelstva, ale jsou témata, která se osobně dotýkají i ostatních obyvatel Pěnčína. Jsem přesvědčen, že témat k diskuzi je celá řada a to byl důvod, proč jsem některá z nich předložil, právě k diskusi na veřejném foru. Možná jsem uvedl příliš kontraverzní témata, ale zatím mě nikdo můj názor nevyvrátil, ani jsem nedostal žádnou odpověď na otázky, které jsem vedení obce položil i v rámci zák.106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Stav obce Pěnčín mě není lhostejný, pokud tady žiju. Nedomnívám se, že mám ve všech bodech, které jsem předložil k diskuzi pravdu, a budu jen rád, pokud mě o tom, že nemám pravdu někdo přesvědčí. Diskuze je polemika, nahlas řečené úvahy, naslouchání názoru druhých, kdy se projeví rozdílné názory, na dané téma, problém. Po diskuzi je problém, vidět „plasticky, trojrozměrně“ a pak je možné najít optimální řešení. Diskuze není direktíva, buď souhlasíš, nebo mlč. Takový přístup je špatný a může vést právě k tomu, že neprobíhá žádná diskuze. Mám obavu, že to je přesně stav, ve kterém je současné vedení obce Pěnčín. Hodně lidí, včetně zastupitelů, rezignovalo na to, aby mělo chuť něco zlepšit, nebo řešit jiným efektivnějším způsobem a je to vidět i na zmatečném rozhodování vedení obce Pěnčín. Příklad ze současné doby: nechápu, proč byl položen nový asfaltový koberec před školou před zahájením přístavby, když tam byl starý asfalt, po kterém mohl být veden transport těžkých mixerů a ostatní těžká doprava a teprve po skončení dostavby školy položit asfalt nový. Pochybuji, že takový experiment byl odsouhlasen zastupitelstvem. Stejně tak, zpomalovací pásy, u školy, o kterých jsem přesvědčen, že byly nejen nákladné, ale důvodně pochybuji, že mají atest. Kdo je odpovědný za takové ne zrovna smysluplné čerpání veřejných prostředků? Pokud takovým způsobem někdo „hospodaří“ s veřejnými prostředky, jen aby vyčerpal rozpočet, ale přitom nerespektoval zákon, tak je na novém zastupitelstvu, aby takový hazardní přístup nepřipustilo. To, že nikomu ze současného vedení obce nevadí skládka pytlů s plastovými odpady přímo u hlavní komunikace, „aby si všichni kolemjdoucí, a kolemjedoucí všimli, jak jsme pilní“ jsem už psal.

Zákonodárce přikládá územním samosprávám obcí velký význam, právě proto je obcím a jejich samosprávám věnována pozornost i v Ústavě čl.99-105. čl.101- Obec je spravována zastupitelstvem. Odpovědnost zastupitelstva obce pří řízení obce je nezastupitelná, právě z pohledu demokratického procesu řízení. V místních podmínkách musím upozornit, že minulé zastupitelstvo na svoji řídící a to znamená i kontrolní funkci zcela rezignovalo. K žádnému jinému závěru nemohu dospět, pokud se vrátím k usnesení č.206/2016 ze dne 19.12.2016, které uvolnění funkcionáři obce nesplnili a zastupitelstvo obce splnění usnesení nezajímalo, ani nepožadovalo od těchto funkcionářů obce vysvětlení. Z mého pohledu došlo k tomu, že nebyla naplněna úloha zastupitelstva, které je kolektivním řídícím orgánem obce. Nevím, možná, že tím byla porušena ústava, možná, že ne, ale vím zcela určitě, že na cestě p.p.874 v k.ú.Huť, je dlouhodobě vedením obce tolerováno porušování řady zákonů jednou osobou: zák č. 13/1997 Sb.- Zákon o pozemních komunikacích, zák.č. 361/2000 Sb.-Zákon o provozu na pozemních komunikacích, stejně tak zák.č.256/2013-katastrální zákon. Zákon o odpadech 185/2001Sb.

Oprava hranic podle GP z r.1913 provedená z podnětu Ing.E.Šedivé u p.p.697/2 výrazně poškodila zájmy obce Pěnčín. Vedení obce přesto proti takové změně, nic nenamítalo, a dosud nenamítá, jen se zoufale a tvrdohlavě až stupidně pokouší o jakousi dohodu s novou majitelkou po neuvěřitelnou dobu 20let. Případ není tak složitý, a stále složitější, jak uvádí paní starostka, bylo ovšem potřeba ho řešit způsobem na který bylo vedení obce upozorněno již 9.12.1997 Rozhodnutím 3504210/OR/-4/97/2 Katastrálního úřadu v JnN str.3 : ...„bude tato hranice označena jako hranice sporná dle §51 odst.4 vyhl.č.190/96Sb. ve znění pozdějších předpisů s tím, že vlastníci jichž se spor týká mohou dle téhož odstavce řešit spor o hranici u soudu.“

Možná, že i v Kocourkově by nabízené řešení objevili dřív než na Pěnčíně za 20let.

Pokud řešení případu dospělo až do současné doby, pak nabízí řešení formou soudního rozhodnutí Občanský zákoník v § 1028 :
Jsou-li hranice mezi pozemky neznatelné nebo pochybné, má každý soused právo požadovat, aby je soud určil podle poslední pokojné držby. Nelze-li ji zjistit, určí soud hranici podle slušného uvážení. Je to právě pokojná držba, která je nám všem, kteří jsme nuceni užívat k přístupu ke svým nemovitostem cestu kolem Ing.E.Šedivé omezována.

Ztratil jsem důvěru v rozhodování vedení obce Pěnčín a musím jen doufat, že žádný činovník místní samosprávy nebude v budoucnu postupovat tak, aby řešení soudní cestou bylo úmyslně sabotováno.

Je na vás, novém zastupitelstvu, jak se nejen k této věci postavíte.

Pavel Hlobil
pavelhlob
 
Příspěvky: 6
Registrován: 01 pro 2016, 22:20
Jméno a příjmení: Pavel Hlobil
Adresa: Bratříkov 141

Zpět na Vše o Pěnčíně

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron